Střešní výlezy

Střešní výlez WDA R3

Plastové provedení

v šikmé střeše

Dřevěné provedení

v šikmé střeše

Dřevěné provedení

v ploché střeše