CZ
1
 
 1. Údaje o zadavateli požadavku
 2. Údaje o požadavku
  1. Údaje typových štítků
  2. Údaje o typu okna nebo protislunečního ochranného příslušenství naleznete na typovém štítku Vašeho produktu Roto.
  3. >>Zde najdete Váš typový štítek<<
  4. Popište, prosím, co nejpřesněji škodu nebo požadavek k Vašemu produktu Roto. Pomůže nám to určit náhradní díly potřebné pro vyřízení opravy. Údaje jako vlevo nebo vpravo je nutné uvést při pohledu směrem zevnitř ven.
  5. Obrázky reklamace / faktury / ostatní přílohy / montážní situace, jsou-li neobvyklé
 3. Údaje o montážníkovi
  1. Adresa pokrývače/tesaře, který namontoval produkty Roto
 4. Údaje o domu/objektu, kde se vyskytuje reklamovaná závada
  1. Je adresa objektu identická s již Vámi uvedenou adresou objednavatele? *
  1. Ochrana osobních údajů a servisní podmínky
  2. přečetl(a) jsem si Prohlášení o ochraně osobních údajů
  3. Souhlas s předáním osobních údajů
  4. pro případ, že opravu nemůže provést sama firma Roto Dach- und Solartechnologie GmbH souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, sdělené v rámci tohoto servisního požadavku, byly předány externímu servisnímu partnerovi firmy Roto Dach- und Solartechnologie GmbH. Tento servisní partner využije sdělené údaje výlučně pro vypracování rozpočtu nákladů v souladu s potřebou a doručí tento rozpočet na mnou uvedené kontaktní údaje. Použití dat nad tento stanovený rámec není přípustný.
   Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat s platností do budoucna.

  5. Upozornění: Pamatujte prosím: Údržbářské a seřizovací práce a závady vzniklé působením kondenzátu anebo způsobené chybou při montáži, nespadají do našich záručních podmínek a jejich realizace je zpoplatněná.
  6. * = Povinná pole