CZ
1
 
 1. Údaje o zadavateli požadavku
 2. Údaje o požadavku
  1. Údaje typových štítků (JE NUTNÉ UVÉST CELÉ ZNĚNÍ TYPOVÉHO ŠTÍTKU)
  2. Údaje o typu okna nebo protislunečního ochranného příslušenství naleznete na typovém štítku svého produktu Roto.
  3. >>Zde najdete typový štítek vašeho okna<<
  4. Popište, prosím, co nejpřesněji škodu nebo požadavek ke svému produktu Roto. Pomůže nám to určit náhradní díly potřebné pro vyřízení opravy. Údaje jako vlevo nebo vpravo je nutné uvést při pohledu směrem zevnitř ven.
  5. Obrázky reklamace / faktury / ostatní přílohy / montážní situace, jsou-li neobvyklé
 3. Údaje o montážníkovi
  1. Adresa pokrývače/tesaře, který namontoval produkty Roto
 4. Údaje o domu/objektu, kde se vyskytuje reklamovaná závada
  1. Je adresa objektu identická s již Vámi uvedenou adresou objednavatele? *
  1. Ochrana osobních údajů a servisní podmínky
  2. přečetl(a) jsem si Prohlášení o ochraně osobních údajů
  3. Souhlas s předáním osobních údajů
  4. pro případ, že opravu nemůže provést sama firma Roto Dach- und Solartechnologie GmbH souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, sdělené v rámci tohoto servisního požadavku, byly předány externímu servisnímu partnerovi firmy Roto Dach- und Solartechnologie GmbH. Tento servisní partner využije sdělené údaje výlučně pro vypracování rozpočtu nákladů v souladu s potřebou a doručí tento rozpočet na mnou uvedené kontaktní údaje. Použití dat nad tento stanovený rámec není přípustný.
   Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat s platností do budoucna.

  5. Upozornění: Pamatujte prosím: Údržbářské a seřizovací práce a závady vzniklé působením kondenzátu anebo způsobené chybou při montáži, nespadají do našich záručních podmínek a jejich realizace je zpoplatněná.
  6. * = Povinná pole