Záruka Roto

Pro Roto je důvěra principem

Více volnosti. Více pohodlí. Tento slib nedáváme jen pro zvýšení pohodlí pod našimi střešními okny. Cítíme odpovědnost také za bezpečnost a spolehlivost našich značkových výrobků. Můžete nás vzít za slovo. Zaručeně. Kromě zákonných nároků, které jako náš zákazník máte ve vztahu k případným vadám a které touto zárukou nejsou nijak omezeny, rozšiřujeme pro konečné odběratele záruku na střešní okna Roto zakoupená po 1. srpnu 2007 v členském státě EU.

Na výrobky Roto zakoupené po 1. srpnu 2007 byl rozšířen systém záruk pro konečné spotřebitele: 

a) 15 let záruka na materiál střešních oken Roto v případě:

  • rozbití skla kroupami u oken s vnějším bezpečnostním zasklením ESG (nevztahuje se na produkty řady R49T)
  • prasknutí či zlomení kteréhokoliv dílu kování
  • prasknutí profilu rámu nebo křídla na základě značky kvality RAL 716/1

b) 5 let záruka na:

  • materiálové, konstrukční a/nebo výrobní vady na střešní okna a lemování Roto obecně
  • tvorbu kondenzátu uvnitř izolačního dvojskla (ne na povrchu)
  • solární systémy Roto s výjimkou elektrických a pohyblivých částí

c) 2 roky záruka na:

  • materiálové, konstrukční a/nebo výrobní vady na příslušenství střešních oken Roto (vnější a vnitřní stínící prvky, dálkové ovladače apod.)
  • elektrické a pohyblivé části solárních systémů Roto
  • na elektrické a pohyblivé části střešních oken Rototronic
  • na náhradní díly dodané a zamontované v rámci záručního servisu.

Začátek záruky:

Záruční lhůta začíná dnem zakoupení, nebo – v případě montáže odbornou firmou – dnem montáže střešního okna. Datum zakoupení nebo montáže musí být doložen prodejním dokladem. Reklamace přijímáme písemně i elektronicky.

Omezení záruky:

Ze záruk uvedených v bodech b) a c) jsou vyloučeny vady, které nejsou způsobeny materiálovou, konstrukční a/nebo výrobní vadou samotných výrobků Roto, nýbrž jsou způsobeny chybnou montáží, nesprávným zacházením, nerespektováním montážních návodů a návodů k údržbě, neodbornými nebo nepatřičnými zásahy či opravami, použitím jiných než originálních Roto dílů a/nebo doplňků a běžným opotřebením.

Záruka se vztahuje pouze na vady, jejichž příčina je datována nejpozději dnem prodeje nebo montáže výrobku, nevztahuje se tedy na vady způsobené jiným subjektem. V takových případech nás prosím kontaktujte, pomůžeme vám najít řešení. Ze záruk uvedených v bodech a), b) a c) jsou dále vyloučeny vady či škody způsobené nesprávným zacházením, nedostatečným větráním, špatnou údržbou nebo kondenzátem. Rozbití skla je ze záruk uvedených v bodě b) vyloučeno.

Záruční servis:

Materiálové nebo výrobní vady odstraní v rámci záruk uvedených v bodech b) a c) na vlastní náklady naši servisní technici, popřípadě prodejcem pověřený servisní partner. Podle povahy vady můžeme dle vlastního rozhodnutí výrobek opravit, vyměnit, zdarma zaslat náhradní díly. Zaslání náhradních dílů přichází v úvahu v případech, kdy zákazník může vadný díl sám a bez problémů vyměnit. V rámci záruk uvedených v bodě a) se naše plnění omezuje na bezplatnou dodávku příslušných náhradních dílů, jejich případná montáž a demontáž poškozených dílů bude provedena za úplatu. Pokud by se již některé náhradní díly nevyráběly, nahradíme je jinými odpovídajícími náhradními díly.

Uplatnění záruky:

Práva vyplývající ze záruk jsou vázána na uplatnění reklamace a to neprodleně po objevení závady písemnou nebo elektronickou formou u naší společnosti:

Roto střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: +420 270 003 398
Fax: +420 271 750 187
E–mail: roto.cz@roto-frank.com

Reklamace jsou vyřizovány neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.

Pozáruční servis:

Prodávající nabízí i možnost placeného pozáručního servisu, který se řídí aktuálními „Servisními podmínkami“.