Zlatá čestná jehlice s dubovým listem pro Ericha Rosenkranze

Cech pokrývačů ocenil dlouholeté zásluhy předsedy představenstva společnosti Roto

Erich Rosenkranz, předseda představenstva divize Dach- und Solartechnologie skupiny Roto, byl na 55. zasedání Zemského svazu pokrývačů, který se konal v bádensko-württemberském Bruchsalu, oceněn jedním z nejvyšších vyznamenání, které cech uděluje.

Zemský cechovní mistr Hans-Peter Kistenberger a Karl-Heinz Schneider, prezident Ústředního svazu německých cechů pokrývačů, ocenili zásluhy „kreativního ředitele firmy, který vždy hledí do budoucna", zlatou čestnou jehlicí s dubovým listem. „Erich Rosenkranz se na nás, zpracovatelské firmy, už dlouhá léta nedívá jako na zákazníky, nýbrž jako na rovnocenné partnery, které je třeba ze všech sil podporovat", uvedl Hans-Peter Kistenberger ve svém oslavném projevu. Erich Rosenkranz podle něj vždy osobně usiloval o úzké vztahy s pokrývačskými firmami a společnou cestu k úspěchu a nese mimořádné zásluhy za prosazování potřeb řemeslnických firem. I ve funkci předsedy představenstva zůstal pevnýma nohama na zemi a se zástupci řemeslnických firem vždy jednal jako s partnery, s nimiž je na stejné úrovni. „Jména Roto a Erich Rosenkranz jsou nerozlučně spjata už víc než tři desítky let. Erich Rosenkranz nikdy neztratil z očí zásady zakladatele firmy Wilhelma Franka. Jsme na tohoto podnikatele a našeho přítele opravdu hrdí", dodal u příležitosti ocenění zemský cechovní mistr. Sám Erich Rosenkranz nepovažuje toto ocenění v první řadě za svoji osobní zásluhu, nýbrž za výraz firemní kultury, v níž vždy mělo a i do budoucna bude mít tradičně vysoké místo zvláštní partnerství s pokrývačskými firmami.


25. 05. 2010